Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı

Malzemelerin görüntülenmesi, kırınım analizleri ve karakterizasyonu için Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarında  X- Işını Difraktometresi (XRD) ve Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) bulunmaktadır.

X-Işını Difraktometresi (XRD) 

Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM)

 

Laboratuvar Sorumlusu

Erdi Akman