Kromatografi ve Kütle Spektroskopi Laboratuvarı

Maddelerin ayrıştırılması ve bağıl kütleleri üzerinden atom bileşimi ve dizilimlerinin bulunması için Kromatografi ve Kütle Spektroskopi Laboratuvarında Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografi (HPLC) ve Gaz Kromotografisi-Kütle Spektrometresi (GC-MS) bulunmaktadır.

Yüksek Performanslı Sıvı kromatografisi (HPLC)

 Gaz kromatografisi-Kütle Spektrometresi (GC-MS)

 

Laboratuvar Sorumlusu

 Hacer Sibel Karapınar