Kimyasal Analiz Laboratuvarı

Malzemelerin kimyasal yapılarının belirlenmesi için Kimyasal Analiz Laboratuvarında Atomik Absorpsiyon Spektrometresi (AAS) ve İndüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrometresi (ICP-OES) bulunmaktadır.

 Atomik Absorpsiyon Spektrometresi (AAS)

 İndüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrometresi (ICP-OES)

  

Laboratuvar Sorumlusu

Hacer Sibel Karapınar