Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLTEM) 2010 yılında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin disiplinler arası alanlarındaki Ar-Ge faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenleyerek sağlıklı ve verimli bir araştırma ortamı oluşturmak amacıyla Prof. Dr. Ahmet Yıldırım yürütücülüğünde Devlet Planlama Teşkilatı projesinin destekleriyle kurulmaya başlanmış, bina inşaatı 2014 yılında tamamlanmıştır.

Merkezimizin 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 01.07.2015 tarihli toplantısı sonucu gereği,  24.08.2015 tarihinde 29455 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği" ile kurulmuştur.