Misyon;
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafsızlık ilkesiyle, bilimsel ve etik kurallara bağlı kalarak, güçlü altyapı ve laboratuvar olanakları ile;
Üniversitenin temel, uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlenmesini ve ilgili alanlarda destek vermeyi,
BAP, TUBİTAK, SAN-TEZ ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen projelerde hedeflenen ileri analizlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayarak bilimsel faaliyetlerin nitelik ve nicelik yönünden artırılmasını sağlamayı,
Diğer üniversitelerin, kamu ve özel kuruluşların araştırma ve geliştirme aşamalarında ihtiyaç duydukları ileri düzeyde cihazları önemli ölçüde karşılayan laboratuvar olanakları sunmayı,
Sanayi ve üniversiteler ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamayı görev edinmiştir.


Vizyon;
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi temel ve disiplinler arası alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine sürdürülebilir altyapısı ile olanak sağlayan, üniversite ve sanayi iş birliğine katkıda bulunarak üniversitenin ve ülkemizin kalkınmasına destek olan bir merkez olmayı hedeflemektedir.