*Analiz talebi, araştırmacı tarafından şahsen veya kargo aracılığıyla Numune Kabul Birimine (NKB) yapılır.Başvuru Formu ve ilgili cihazın Analiz Talep Formu eksiksiz olarak doldurulduktan sonra ıslak imzalı olarak numunelerle birlikte NKB’ye elden veya kargo yolu ile teslim edilir. 

Numune kabul kriterlerine uygun olarak teslim edilmeyen numuneler analize alınmamaktadır.

 

*  Analiz hizmet bedeli Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi döner sermaye biriminin TR70 0001 0001 7754 044143 5001 IBAN Numaralı  Ziraat Bankası Karaman 0177 Şubesi hesabına yatırılarak dekontun KMÜ BİLTEM’ e faks, e-posta yoluyla ya da elden ulaştırılması gerekmektedir.

Banka dekontunda "KMÜ BİLTEM-Analiz Hizmet Bedeli" olduğu belirtilmelidir.

 

* Analizi biten numunelere ait sonuçlar raporlandırılarak araştırmacılara elden veya kargo aracılığı ile iletilir.

 

* Rutin analizler dışında kalan araştırma deneylerinde, deney sürecinin planlaması ve metot geliştirilmesi gerektiğinden araştırmacıların NKB’ye deney talebini iletmeden önce ilgili uzmanlar ön görüşme yapması gerekmektedir.