BAŞVURU

İletişim

Numune Kabul Birimi

Fahrettin ÖZTÜRK

Tel: 0338 226 20 00/ 4960

Faks: 0338 226 20 00/ 4951

E-posta: biltem@kmu.edu.tr

 

Başvuru;

 

 

*Analiz talebi, araştırmacı tarafından şahsen veya kargo aracılığıyla Numune Kabul Birimine (NKB) yapılır. Başvuru Formu ve ilgili cihazın Analiz Talep Formu eksiksiz olarak doldurulduktan sonra ıslak imzalı olarak numunelerle birlikte NKB’ye elden veya kargo yolu ile teslim edilir. 

Numune kabul kriterlerine uygun olarak teslim edilmeyen numuneler analize alınmamaktadır.

 

*  Analiz hizmet bedeli Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi döner sermaye biriminin TR70 0001 0001 7754 044143 5001 IBAN Numaralı  Ziraat Bankası Karaman 0177 Şubesi hesabına yatırılarak dekontun KMÜ BİLTEM’ e faks, e-posta yoluyla ya da elden ulaştırılması gerekmektedir.

Banka dekontunda "KMÜ BİLTEM-Analiz Hizmet Bedeli" olduğu belirtilmelidir.

 

* Analizi biten numunelere ait sonuçlar raporlandırılarak araştırmacılara elden veya kargo aracılığı ile iletilir.

 

* Rutin analizler dışında kalan araştırma deneylerinde, deney sürecinin planlaması ve metot geliştirilmesi gerektiğinden araştırmacıların NKB’ye deney talebini iletmeden önce ilgili uzmanlar ön görüşme yapması gerekmektedir.

 

 

Laboratuvar

Cihazın Adı

Analiz Talep Formu

Elektroforez Laboratuvarı (EFL)

Mikro Akışkan Teknolojili DNA, RNA Protein Analiz Sistemi

EFL-F1

UV Transilluminatör

EFL-F2

Mini İzoelektrik Fokus Sistemi 

EFL-F3

Genel Kullanım Laboratuvarı (GKL)

Ultrasantrifüj

GKL-F1

Soğutmalı Santrifüj

GKL-F2

Ultrasonik Banyo

GKL-F3

Vakumlu Etüv

GKL-F4

Liyofilizatör

GKL-F5

Hassas ve Analitik Terazi

GKL-F6

Hücre Kültürü Laboratuvarı (HKL)

Flow Sitometri

HKL-F1

Gerçek Zamanlı Hücre Analiz Sistemi

HKL-F2

 

Kimyasal Analiz Laboratuvarı (KAL)

Endüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrometresi (ICP-OES)

KAL-F1

Atomik Absorpsiyon Spektrofotometre (A.S.S.) Cihazı

KAL-F2

Kromatografi ve Kütle Spektroskopi Laboratuvarı (KSL)

Yüksek performanslı Sıvı kromatografisi (HPLC)

KSL-F1

Jel Geçirgenliği Kromatografisi (GPC)

KSL-F2

Gaz kromatografisi-Kütle Spektrometresi (GC-MS)

KSL-F3

Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı (MKL)

X-Işını Difraksiyon Cihazı (XRD)

MKL-F1

Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM)

MKL-F2

Moleküler Biyoloji Laboratuvarı (MBL)

 

Yeni Nesil DNA Dizileme Cihazı

MBL-F1

Klasik PCR Cihazı

MBL-F2

Gerçek zamanlı PCR (QPCR)

MBL-F3

Fluoresans Işık Ataşmanlı, Faz Kontrastlı Dijital Araştırma Mikroskobu

MBL-F4

Öğütücü

MBL-F5

Hızlı Western Blot Konfirmasyon Sistemi

MBL-F6

Elektroporasyon Cihazı

MBL-F7

Spektroskopi Laboratuvarı (SPL)

 

Spektrofotometrik Mikroplaka Okuyucu

SPL-F1

Floresans Spektrofotometre Cihazı

SPL-F2

UV-VIS-NIR Spektrofotometre

SPL-F3

Infrared Spektrofotometresi (FTIR)

SPL-F4

Yüzey Plasmon Rezonans Sistemi

SPL-F5

Termal Analiz Laboratuvarı (TAL)

Termo-Gravimetrik Analiz Cihazı (TGA)

TAL-F1

Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC)

TAL-F2