Kısmi Zamanlı Öğrenci Duyurusu | KMÜ BİLTEM - KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kısmi Zamanlı Öğrenci Duyurusu | KMÜ BİLTEM - KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

KMÜ BİLTEM | Karamanoğlu Mehmebey Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
KMÜ BİLTEM | Karamanoğlu Mehmebey Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar
Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kısmi Zamanlı Öğrenci Duyurusu

Kısmi zamanlı öğrenci müracaatları, Başvuru Formu doldurularak 5-12 Ekim 2022 tarihleri arasında BİLTEM'e yapılacaktır.

ÖĞRENCİNİN ÇALIŞACAĞI VE BAŞVURU YAPACAĞI BİRİMÇALIŞILACAK İŞ İLE İLGİLİ BİLGİLER
TÜRÜ VE NİTELİĞİARANACAK ŞARTLAR (YETENEK VE BECERİLER)ÇALIŞILACAK GÜNLERÇALIŞMA SAATLERİHAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ ÇALIŞACAK ÖĞRENCİ SAYISI
Bilimsel ve Teknolojik Arş. Uyg. Ve Arş. Mrz.Laboratuvar çalışmalrında teknik personele yardımcı olmakÖn Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans öğrencisi olmak, okulların Kimya, Gıda Mühendisliği, İleri Teknolojiler, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik, Enerji, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümleri ile Gıda Teknoloji bölümlerinde okuyor olmakHafta içi hergün08:00-17:0015 Saat2

 

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRACAK BİRİMLER VE ÇALIŞACAK ÖĞRENCİLERDE ARANAN ÖZELLİKLER

Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak öğrencilerde aranacak şartlar.

MADDE 6- (1) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarını haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilir:

a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak,

b) Disiplin cezası almamış olmak,

c) Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,

ç) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

d) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

e) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

f) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.

(2) Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

* Bir saatlik çalışma karşılığı brüt 8,50-TL ücret ödenecektir.

 

Paylaş
Facebook'da Paylaş
Twitter'da Paylaş