MİSYON VE VİZYON | KMÜ BİLTEM - KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

MİSYON VE VİZYON | KMÜ BİLTEM - KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

KMÜ BİLTEM | Karamanoğlu Mehmebey Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
KMÜ BİLTEM | Karamanoğlu Mehmebey Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar
Uygulama ve Araştırma Merkezi

MİSYON VE VİZYON

Misyon;
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafsızlık ilkesiyle, bilimsel ve etik kurallara bağlı kalarak, güçlü altyapı ve laboratuvar olanakları ile; Üniversitenin temel, uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlenmesini ve ilgili alanlarda destek vermeyi, ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelerde hedeflenen ileri düzey analizlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayarak bilimsel faaliyetlerin nitelik ve nicelik yönünden artırılmasını sağlamayı, diğer üniversitelerin, kamu ve özel kuruluşların araştırma ve geliştirme aşamalarında ihtiyaç duydukları ileri düzeyde cihazları önemli ölçüde karşılayan laboratuvar olanakları sunmayı, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamayı görev edinmiştir.


Vizyon;
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi temel ve disiplinler arası alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine sürdürülebilir altyapısı ile olanak sağlayan, üniversite ve sanayi iş birliğine katkıda bulunarak üniversitenin ve ülkemizin kalkınmasına destek olan bir merkez olmayı hedeflemektedir.

Paylaş
Facebook'da Paylaş
Twitter'da Paylaş