KALİTE POLİTİKASI | KMÜ BİLTEM - KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

KALİTE POLİTİKASI | KMÜ BİLTEM - KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

KMÜ BİLTEM | Karamanoğlu Mehmebey Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
KMÜ BİLTEM | Karamanoğlu Mehmebey Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar
Uygulama ve Araştırma Merkezi

KALİTE POLİTİKASI

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Laboratuvarları 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na ve 13.12.2019 tarihli ve 3796593 sayılı Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü yazısına istinaden kamuya açık ücret karşılığı 3. Taraf şahıslara hizmet veren özel gıda laboratuvarları, ticaret borsası laboratuvarları, fabrika laboratuvarları ve üniversite laboratuvarlarının akredite edilebilmesi için T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan kuruluş ve çalışma izinlerini almaları gerekmekte olduğu bildirilmiştir.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığından gerekli olan çalışma izni alınana kadar Merkezimiz tarafından üniversitemiz üyeleri dışında hizmet kapsamında olan faaliyetler için 3. Taraf şahıslara hizmet verilmeyecektir.

 

Modern test ve analiz cihazlarının yer aldığı bir bilimsel araştırma, eğitim ve ölçme merkezi olarak ulusal ve uluslararası araştırmalara yardımcı ve öncü olmak amacıyla kurulmuş olan KMÜ BİLTEM, bugüne kadar edinmiş olduğu saygınlığını ve itibarını korumak ve yükseltmek ilkesiyle çalışmalarını sürdürmektedir. 


Bu kapsamda benimsemiş olduğumuz kalite politikamızın temel prensipleri;

• TS EN ISO/IEC 17025:2012 Standardına uygun olarak kurulmuş Kalite Yönetim Sistemini uygulayarak, etkinliğini sürekli iyileştirmek ve gelişimini sağlamak,

• Kalite Yönetim Sisteminin ekip çalışması ile sürdürüleceğinin bilincinde olarak bütün laboratuvar personelinin kalite dokümantasyonunu öğrenmelerini, politika ve prosedürlere uygun olarak çalışmalarını temin etmek,

• Ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş metot ve standartlara uygun deneyler yapmak, geçerli ve güvenilir teknik sonuçlar üretmek,

• İyi bir mesleki ve teknik uygulamaya sahip personelimiz ve sürekli yenilenen eğitim bilgileri ile etkin ve verimli hizmet vermek,

• Hizmet verilen kişi ve kuruluşların memnuniyetini gözeterek doğru, tarafsız, hızlı ve güvenilir hizmetin "bilgilerin gizliliği" ilkesine sadık kalınarak verilmesini sağlamaktır.

"KMÜ BİLTEM" verilen laboratuvar hizmetlerinin TS EN ISO/IEC 17025:2012 Standardına göre yapıldığını taahhüt eder. 

Paylaş
Facebook'da Paylaş
Twitter'da Paylaş