ANALİZ HİZMETLERİ | KMÜ BİLTEM - KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

ANALİZ HİZMETLERİ | KMÜ BİLTEM - KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

KMÜ BİLTEM | Karamanoğlu Mehmebey Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
KMÜ BİLTEM | Karamanoğlu Mehmebey Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar
Uygulama ve Araştırma Merkezi

ANALİZ HİZMETLERİ

Analiz talebi, araştırmacı tarafından şahsen veya kargo aracılığıyla Numune Kabul Birimine (NKB) yapılır. Başvuru Formu ve ilgili cihazın Analiz Talep Formu eksiksiz olarak doldurulduktan sonra ıslak imzalı olarak numunelerle birlikte NKB’ye elden veya kargo yolu ile teslim edilir. 

Numune kabul kriterlerine uygun olarak teslim edilmeyen numuneler analize alınmamaktadır.

Analiz hizmet bedeli Ödeme Bilgileri  sayfasında yer alan hesaba yatırılarak dekontun KMÜ BİLTEM’e faks, e-posta yoluyla ya da elden ulaştırılması gerekmektedir.  Banka dekontunda "KMÜ BİLTEM-Analiz Hizmet Bedeli" yazılmalıdır.

 Analizi biten numunelere ait sonuçlar raporlandırılarak araştırmacılara elden veya kargo aracılığı ile iletilir.

Rutin analizler dışında kalan araştırma deneylerinde, deney sürecinin planlaması ve metot geliştirilmesi gerektiğinden araştırmacıların NKB’ye deney talebini iletmeden önce ilgili uzmanlar ön görüşme yapması gerekmektedir.

Paylaş
Facebook'da Paylaş
Twitter'da Paylaş