ONLINE BAŞVURU | KMÜ BİLTEM - KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

ONLINE BAŞVURU | KMÜ BİLTEM - KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

KMÜ BİLTEM | Karamanoğlu Mehmebey Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
KMÜ BİLTEM | Karamanoğlu Mehmebey Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar
Uygulama ve Araştırma Merkezi

ONLINE BAŞVURU

Analiz talebi için aşağıdan ilgili cihaz hakkındaki formların doldurulması gerekmektedir.

SEM Analiz Talep Formu için Tıklayınız

XRD Analiz Talep Formu için Tıklayınız

AAS Analiz Talep Formu için Tıklayınız

Protein Tayin Talep Formu için Tıklayınız

UV-Vis Analiz Talep Formu için Tıklayınız

 

 

İletişim

Numune Kabul Birimi

Mustafa ÇELİK

Telefon: +90 (338) 226 20 00 - 4148

Faks: +90 (338) 226 20 23

E-posta: mustafacelik@kmu.edu.tr

 

Başvuru;

*Analiz talebi, araştırmacı tarafından şahsen veya kargo aracılığıyla Numune Kabul Birimine (NKB) yapılır. Başvuru Formu ve ilgili cihazın Analiz Talep Formu eksiksiz olarak doldurulduktan sonra ıslak imzalı olarak numunelerle birlikte NKB’ye elden veya kargo yolu ile teslim edilir. Numune kabul kriterlerine uygun olarak teslim edilmeyen numuneler analize alınmamaktadır.

 

*  Analiz hizmet bedeli Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi döner sermaye biriminin TR64 0001 2001 3090 0005 1000 34 IBAN Numaralı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Sanayi Sitesi Şubesi / Karaman  hesabına yatırılarak dekontun KMÜ BİLTEM’e faks, e-posta yoluyla ya da elden ulaştırılması gerekmektedir.  Banka dekontunda "KMÜ BİLTEM-Analiz Hizmet Bedeli" olduğu belirtilmelidir.

 

* Analizi biten numunelere ait sonuçlar raporlandırılarak araştırmacılara elden veya kargo aracılığı ile iletilir.

 

* Rutin analizler dışında kalan araştırma deneylerinde, deney sürecinin planlaması ve metot geliştirilmesi gerektiğinden araştırmacıların NKB’ye deney talebini iletmeden önce ilgili uzmanlar ön görüşme yapması gerekmektedir.

 

Laboratuvar

Cihazın Adı

Analiz Talep Formu

Elektroforez Laboratuvarı (EFL)

Mikro Akışkan Teknolojili DNA, RNA Protein Analiz Sistemi

EFL-F1

UV Transilluminatör

EFL-F2

Mini İzoelektrik Fokus Sistemi 

EFL-F3

Genel Kullanım Laboratuvarı (GKL)

Ultrasantrifüj

GKL-F1

Soğutmalı Santrifüj

GKL-F2

 

 

Vakumlu Etüv

GKL-F4

Liyofilizatör

GKL-F5

Hassas ve Analitik Terazi

GKL-F6

Hücre Kültürü Laboratuvarı (HKL)

Flow Sitometri

HKL-F1

Gerçek Zamanlı Hücre Analiz Sistemi

HKL-F2

 

Kimyasal Analiz Laboratuvarı (KAL)

Endüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrometresi (ICP-OES)

KAL-F1

Atomik Absorpsiyon Spektrofotometre (A.S.S.) Cihazı

KAL-F2

Kromatografi ve Kütle Spektroskopi Laboratuvarı (KSL)

Yüksek performanslı Sıvı kromatografisi (HPLC)

KSL-F1

 

 

Gaz kromatografisi-Kütle Spektrometresi (GC-MS)

KSL-F3

Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı (MKL)

X-Işını Difraksiyon Cihazı (XRD)

MKL-F1

Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM)

MKL-F2

Moleküler Biyoloji Laboratuvarı (MBL)

 

 

 

 

Klasik PCR Cihazı

MBL-F2

Gerçek zamanlı PCR (QPCR)

MBL-F3

Fluoresans Işık Ataşmanlı, Faz Kontrastlı Dijital Araştırma Mikroskobu

MBL-F4

Öğütücü

MBL-F5

Hızlı Western Blot Konfirmasyon Sistemi

MBL-F6

 

 

Spektroskopi Laboratuvarı (SPL)

 

 

Spektrofotometrik Mikroplaka Okuyucu

SPL-F1

Floresans Spektrofotometre Cihazı

SPL-F2

UV-VIS-NIR Spektrofotometre

SPL-F3

 

 

 

 

Termal Analiz Laboratuvarı (TAL)

Termo-Gravimetrik Analiz Cihazı (TGA)

TAL-F1

Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC)

TAL-F2

Paylaş
Facebook'da Paylaş
Twitter'da Paylaş